Informace
Soubory ke stažení
přílohaRozlosování jaro 24
Historie Sokola

HISTORIE NAŠÍ JEDNOTY
Podle zprávy paní Marie Bémové z roku 1988.

„Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice byla založena 30.4.1893.

 

 

ZAKLÁDAJÍCÍ LISTINA SOKOLA

 

 

Počátky byly těžké, cvičilo se po hospodách, na prostranství u nemocnice, všude, kde se dalo. Po dobu první světové války byla činnost přerušena a obnovena byla opět po vyhlášení samostatné Československé republiky. Hlavním prvotním úkolem bylo postavit tělocvičnu, což se podařilo za dobrovolné pomoci členů a tělocvična byla slavnostně otevřena 12. června 1921. Stavba byla dřevěná, na zděné podezdívce s obezděním z cementových cihel. Byla v ní tělocvična, nářaďovna, předsálí, balkon, byt pro sokolníka, sborovna a příslušenství. Ve třicátých letech byla potom postavena nová zděná část, tak zvané jeviště, s moderním oponářským zařízením, osvětlovacím a samostatným sociálním zařízením a vchodem. V celé budově bylo lokální topení. Zpočátku se provozovala jen prostná cvičení a cvičení žáků, dorostu, žen a mužů na nářadí. Později se, hlavně zásluhou mladších členů, přidružila také provozování dalších sportů jako tenis (byl vybudován jeden kurt), odbíjená a přišly i první pokusy o atletiku. Mimo to se zde rozvíjela i velmi bohatá společenská a kulturní činnost. Pořádaly se zábavy, šibřinky, divadelní představení, hrálo se loutkové divadlo s krásnými loutkami, které vyřezal a daroval místní člen jednoty. Sokolovna se stala kulturním centrem obce. Tělocvičná jednota byla pořadatelem veřejných cvičení a členové se hojně účastnili sletů, před kterými se konala veřejná cvičení. Nejslavnější byla v létech 1934 a 1949, kdy se v obci konala cvičení 4. okrsku Pobělohorské župy za účasti asi pěti okolních obcí.