Informace
Soubory ke stažení
přílohaRozpis A+B jaro 2020
Novinky a aktuality sokola
02-03-2020
Valná hromada 2020
V neděli 8.3. 2020 se koná valná hromada (VH) Tělocvičné jednoty Sokolu Tuchoměřice.
Místo konání VH: Hospoda Na Hřišti, Sportovní 415, Tuchoměřice, 252 67
Začátek: 16:30 hodin
Program:
1. Zahájení VH, volba orgánů VH, usnášeníschopnost
2. Zpráva o činnosti za rok 2019
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
4. Návrh rozpočtu na rok 2020
5. Vyškrtnutí pasivních členů a přijmutí nových členů
6. Diskuze
7. Hlasování, schválení zpráv o činnosti a hospodaření
8. Závěr
Důležité týmové informace
Naposledy přidané:
Naposledy přidané:


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
|