Informace
Soubory ke stažení
přílohaRozpis mládež podzim 2017
přílohaRozpis A+B pozdim 2017
Novinky a aktuality sokola
18-02-2018
Valná hromada 2018
V pátek 9.3. 2018 se koná valná hromada (VH) Tělocvičné jednoty Sokolu Tuchoměřice.
Místo konání VH: Hospoda na hřišti, Sportovní 415, Tuchoměřice, 252 67
Začátek: 18 hodin
Program:
1. Zahájení VH, volba orgánů VH, usnášeníschopnost
2. Zpráva o činnosti za rok 2017
3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
4. Návrh rozpočtu na rok 2018
5. Vyškrtnutí pasivních členů a přijmutí nových členů
6. Volba volební komise
7. Volba návrhové komise
8. Volba výboru Sokola
9. Diskuze
10. Hlasování, schválení zpráv o činnosti a hospodaření
11. Závěr

Za výbor TJ Sokol Tuchoměřice
Petr Hejra, starosta
Důležité týmové informace
Naposledy přidané:
Naposledy přidané:


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
|